Start interclub Padel en Tennis

Vanaf vrijdag 21 april start ook voor de volwassenen. Zowel voor padel als tennis. De kalender volgt nog ergens eind april Tegen deze tijd komen we met alle ploegkapiteins even samen.

Start Jeugdinterclub

Op 19 april start mogelijk de interclub voor de jeugd. Dit jaar een ploeg in de meisjes U19.

Verlopen padel lidmaatschap 2022

Het padel lidmaatschap 2022 vervalt op 15 maart . Zorg dat je uw lidgeld betaald voor 15 maart om te voorlopen dat je reservatie mogelijkheid onderbroken wordt. Ga naar volgende link  je lidmaatschap te verlengen. https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2233

Openingsreceptie seizoen 2023

Op 16 april na de algemene vergadering openen we het zomerseizoen met een receptie. Tegen deze tijd zijn we reed geruime tijd bezig aan het her aanleggen van de tennisvelden en hopen we alle velden speel klaar te hebben. We voorzien hapjes en wat om te drinken. tegen die tijd is vermoedelijk ook de weekend […]

Algemene vergadering

Zondag 16 april is het algemene vergadering. Op de agenda staat: Het overzicht van de financiën. De vergelijkingen in 2022. Het vooruitzicht voor de 5 komende jaren. Wens je stemrecht moet je: 1 jaar lid zijn. +18 zijn of deel uitmaken van het eventuele jeugd bestuur. Ingeschreven zijn als stemgerechtigd lid(dit kan via je lid […]