Test
Is ideaal om met gans het gezin aan te leren
Sporten
In een groene omgeving wat wil je nog meer
Padel
Is een sport met een lage drempel. De eerste dag kan je reeds een goede balwisseling doen
Klik Hier
Previous
Next

Padelschool

In de eerste plaats biedt de Padelschool gediplomeerde lesgevers, die op hun specifieke kwaliteiten worden ingezet.

Er is aandacht voor een uniform lesgebeuren waarbij steeds het pedagogische aspect centraal staat. De lesgevers zijn de eerste overbrengers van waarden als stiptheid en fair play.

Daarnaast wil de padelschool door middel van een correcte werking en planning optimaal samenwerken met alle partijen (lesnemers,

lesgevers, bestuur, leden, uitbating,..). Een optimale benutting van de mogelijkheden van de club is hierbij prioritair.

De padelschool werkt met verscheidene lesformules, die iedere gegadigde een lessenpakket op maat kan bieden. Om deze reden wordt gestreefd naar een homogene groepsindeling (padelervaring/niveau) op basis van uw voorkeururen.

Meer informatie kan u terugvinden op volgende link: https://www.chikita.be/kopie-van-tc-peerdsbos?lang=nl