Voorwaarden Tennis Interclub

We proberen iedereen de kans te geven om interclub of aan iets gelijkaardig deel te nemen. Dit in de mate van het mogelijke.

Limitaties kunnen zijn: 

  • Meer ploegen dan velden.
  • Voldoende spelers per ploeg (min 6)
  • Iedere ploeg dient een interclubleider te hebben. Omdat een interclubleider verplicht is bij iedere thuiswedstrijd en omdat zo iedere ploeg iemand heeft die goed op de hoogte is van de reglementen.
  • Vrijdagavond wordt voorbehouden voor de dubbeltjesavond. Dus inschrijven in reeksen die plaatsvinden op vrijdagavond zijn niet toegelaten.
 
Bij tennis vragen we geen deelnamebijdrage. De thuisploeg betaalt wel zijn eigen eten dat van hoge kwaliteit is. Dit van de tegenstrevers wordt betaald door de club.

Zijn er meer inschrijvingen als velden zal het bestuur beslissen wie kan spelen op welke dag. Zondag is een drukbezette dag. Zijn er ploegen die interclub en Beker Claus spelen en zondag is overbezet, zal deze ploeg enkel Beker Claus spelen.

We trachten ook om zoveel mogelijk te vermijden dat spelers in 2 ploegen spelen.

Spelers met een dagabonnement (goedkoper tarief) hebben geen recht om interclub tennis te spelen.

In noodgevallen is dit wel eens geen probleem.

Veel plezier

Voorwaarde Padel interclub

We proberen ook iedereen de kans te geven om in padel interclub te laten spelen.

Hier zijn ook enkele beperkingen:

  • Of je speelt padel interclub of tennis interclub, beiden laten we niet toe.
  • De spelers moeten spelend lid zijn.
  • Ook bij padel vragen we om met min 6 spelers te zijn.

Iedere ploeg heeft ook bij padel een interclubleider zoals bij tennis. Zo zijn de regelementen zeker gekend en is er bij thuiswedstrijden altijd een interclubleider aanwezig.

In tegenstelling tot tennis vragen we bij padel een beperkte bijdrage van 40€ per thuisontmoeting, als gedeeltelijke vergoeding van de velden. De ballen en hapjes voor de thuisploeg en de bezoekende ploeg zijn hier mee inbegrepen.

We voorzien hapjes en geen eten zoals bij tennis, omdat de padelclubs die enkel padel aanbieden niet voorzien zijn om uitgebreid te koken.

In tegenstelling tot tennis, kan iemand met een dagabonnement wel padelinterclub spelen.

Ook voor jullie veel plezier.

Voorwaarden BekerClaus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.