Huishoudelijk reglement


Artikel 1: Jaarprogramma

Elk jaar zal het bestuur van de vereniging op de algemene vergadering het jaarprogramma voorstellen. Dit omvat o.a. de aanvang en het einde van het zomertennisseizoen en het overzicht van de verschillende activiteiten.


Artikel 2: Toetredende leden

Worden als toetredende leden beschouwd en zijn dus niet kiesgerechtigd op de algemene vergadering:

 • alle jeugdleden (tot en met 18 jaar)
 • alle nieuw aangesloten leden gedurende het eerste jaar van aansluiting.

Artikel 3: Toegang tot het clubhuis

 

Het clubhuis is enkel toegankelijk voor de aangesloten leden (spelende en niet- spelende). Honden zijn niet toegelaten in het chalet of op de speelvelden. Op het overige deel van het terrein moeten ze steeds aan de leiband gehouden worden. Uitwerpselen moeten door de begeleider verwijderd worden.

Uitzonderingen

Elk lid van de vereniging mag, maximaal driemaal per jaar, een of meer personen op de club uitnodigen, waarvoor hij (of zij) de volledige verantwoordelijkheid draagt. Elke persoon die zo uitgenodigd wordt, moet ingeschreven worden in het boek “Uitgenodigden”, met naam, voornaam en adres. Het boek bevindt zich onder toezicht van de uitbater. Indien men met deze personen wenst te tennissen dan kan dit enkel op weekdagen (geen feestdagen) tot 18.00 uur. Het lid dat deze persoon of personen uitnodigt moet het speeluur reserveren met zijn naamkaartje en een gastspeler aanmaken in het reservatie systeem (Voor hulp kan je dit document oproepen) Per persoon en per speeluur dient er € 5 betalent te worden aan de uitbater.

Open organisaties

Tijdens interclubwedstrijden, open tornooien en vriendenontmoetingen hebben zowel de spelers als hun supporters vrije toegang tot de installaties. Voor het spelen van de wedstrijden zullen de terreinen op voorhand gereserveerd worden door het bestuur.

Bestuursbeslissing

Het bestuur kan voor de goede werking van de club steeds toegang verlenen aan derden.


Artikel 4: Verantwoordelijkheid

Het bestuur noch de uitbater kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen op de terreinen van de club. De spelende leden worden via de club aangesloten bij de V.T.V. en zijn aldus verzekerd voor persoonlijke ongevallen tijdens de sportactiviteiten.

Het bestuur noch de uitbater zijn verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Schade aan eigendommen van de club zal door de schuldige moeten vergoed worden.

Leden die op diefstal betrapt worden, zullen ogenblikkelijk uit de club ontslagen worden, zonder dat zij eventueel betaalde lidgelden terug kunnen eisen.


Artikel 5: Openingstijden van het clubhuis

Tijdens het zomerseizoen is het clubhuis geopend:

 • Op weekdagen van 14.00 uur tot 24.00 uur
 • Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 uur tot 24.00 uur.
 • De uitbater heeft het recht om het clubhuis te sluiten vanaf 20.00 uur wanneer er geen aanwezigen meer zijn en er ook geen terreinen gereserveerd werden, of wanneer alle terreinen door de weersomstandigheden onbespeelbaar zijn en dat die dag ook blijven.
 • Deze openingsuren kunnen aangepast worden (vervroegd of verlaat) tijdens georganiseerde clubactiviteiten.

Artikel 6: Orde en netheid in het clubhuis

We vragen hiervoor:

 • Gebruik de vestiaire onder de trap voor het opbergen van kledij en sportzakken.
 • Omkleden moet gebeuren in de kleedkamers op de eerste verdieping.
 • De leden hebben geen toegang achter de toog en de achterliggende ruimten.
 • Alle verbruik van drank en eten moet dagelijks, alvorens de chalet te verlaten, aan de uitbater of zijn aangestelde betaald worden.

Artikel 7. Orde en netheid op het clubterrein en de speelvelden

Respecteer de arbeid van onze onderhoudsploeg en draag zorg voor de installaties.

 • Betreed de speelvelden niet wanneer ze onbespeelbaar zijn, ook niet wanneer dit niet aangegeven is. Stop vroeg genoeg met spelen bij overmatige neerslag zodat U het speelveld nog eerst kunt vegen.
 • Veeg uw speelveld volledig nadat U gespeeld hebt en alvorens het te verlaten.
 • Het gebruik van alcoholische dranken op de speelvelden is verboden.
 • Laat geen afval, lege blikjes of flessen rondslingeren. Gebruik de afvalbakken en breng de lege flessen terug naar het chalet.
 • Indien U stoelen van het terras meeneemt om rustig van een wedstrijd te genieten, brengt ze dan ook terug.
 • Stoor de spelers op de speelvelden niet, niet als toeschouwer, maar ook niet als speler op een aangrenzend speelveld.
 • Problemen kunt U altijd melden aan de terreinverantwoordelijke of aan een ander bestuurslid.

Artikel 8: Toegang tot de speelvelden

De speelvelden mogen gebruikt worden vanaf 09.00 uur indien:

 • het net op normale hoogte hangt
 • het veld vrijgegeven is door de onderhoudsman (in de voormiddag)
 • het niet onbespeelbaar is omwille van de weersomstandigheden.

In het belang van alle clubleden moet elke speler hiermee rekening houden. De speelvelden mogen slechts betreden worden met tennispantoffels met het juiste profiel om beschadiging te voorkomen. Toeschouwers zijn op de speelvelden niet toegelaten.


Artikel 9: Tenniskledij

Tijdens alle activiteiten op de terreinen (wedstrijden, lessen, oefenen, clubactiviteiten,....) moet tenniskledij gedragen worden volgens de reglementen van de Tennis Vlaanderen. Dit betekent:

Voor de jongens en de heren:

 • Hemd (polomodel) met mouwen, kraag, knopen of ritssluiting.
 • Broek met zijdelingse zakken en broekspijpen die maximaal tot juist boven de knie mogen reiken.

Voor de meisjes en de dames:

 • Jurk uit één stuk, met of zonder mouwen en met of zonder kraag.
 • Rok of broek, met blouse met of zonder mouwen en met of zonder kraag, of met hemd (polomodel) met mouwen, kraag, knopen of ritssluiting.

Zijn onder meer verboden: aerobickledij, turnbroeken, boxershorts en bermuda’s. Witte T-shirts zijn toegelaten behalve bij officiële wedstrijden (tornooi, interclub) en voor zover de opschriften geen aanstoot geven. Gekleurde tenniskledij is toegelaten, wit blijft de voorkeur genieten.


Artikel 10: Reservaties van de speelvelden

Werkwijze

De reservatie van een speelveld kan van thuis of op de club met het reservering systeem. In het reservering systeem beschik je over 2 ticketjes. Het 1ste kan gebruikt worden over een tijdspan van 7 dagen vor het te spelen uur en het 2de Enkel de dag dat men wenst te spelen.

Het terrein is bezet indien er minimaal twee spelers aanwezig zijn. Er moet om het uur gewisseld worden. Zijn de spelers niet aanwezig op de club op het uur van aanvang, dan hebben andere spelers het recht dit veld te betreden voor dat uur (Er wordt wel gevraagt dit met een min van respect te doen). Het is namelijk niet de bedoeling zo een veld in te nemen om zo 2uur achter elkaar te spelen.

Reservaties

Hoe kan je dit:

 • Om een terrein te reserveren, dient dit geregistreert te zijn op het reserveringssysteem.
 • Het bestuur kan altijd de speelvelden reserveren voor interclubs, tornooien, lessen of interne clubactiviteiten. Dit gebeurt met speciale reservatieprofielen en voordat de leden kunnen reserveren.
 • Van maandag tot en met vrijdag en met uitzondering van eventuele feestdagen mogen de terreinen 1 en 2 (op het uur) en de terreinen 3 en 4 (op het half uur) 7 dagen van te voren gereserveerd worden.
 • Indien er dubbel gespeeld wordt kunnen de vier spelers met hun vier reserveringstickertten twee uur na elkaar reserveren.
 •  
 • Jeugdspelers (tot 12 jaar) mogen slechts reserveren tot 17,30 of 18 uur (spelen tot 18,30 of 19 uur). Indien er speelvelden vrij zijn na 19 uur mogen zij hierop spelen tot deze eventueel opgeëist worden door volwassen leden. De reservatieperiode is in het systeem geprogrammeerd
 • Een reservering van een speelveld mag enkel gebeuren met de reserveringsticketten van de leden die het speelvelden ook zullen gebruiken. Meerdere speelvelden reserveren met ticketten van vrienden of familieleden om zelf meerdere keren te kunnen spelen is verboden. Het is een overduidelijke inbreuk op de onderlinge sportiviteit. Wel mag men zijn reserveringskaart direct terug gebruiken nadat men gespeeld heeft.
 • Een reservatie vervalt reeds 1 minuut na het resrvatie uur als geen van beide spelers aanwezig is op de club. Indien U een speelveld gereserveerd hebt en door omstandigheden dit niet kan benutten. Annuleer uw reservatie of verwittig dan zo snel mogelijk de uitbater, zodat het veld door andere leden kan gebruikt worden.

Vaste reservaties

 • Elke woensdagnamiddag zijn alle speelvelden van 12 uur tot 18 uur gereserveerd voor de jeugdactiviteiten (interclub, lessen, jeugdnamiddag). De eventueel aanwezige jeugdverantwoordelijke beslist over het gebruik van de velden.
 • Op zaterdagvoormiddag zijn de speelvelden 3, 4 7 en 8 van 9 tot 13,30 uur in principe gereserveerd voor de tennislessen voor de jeugd. Indien geen les gegeven wordt mogen deze ook door andere leden bespeeld worden.

Artikel 11: Tennislessen

 • Enkel de door de club aangeduide leraars mogen op de speelvelden tennisles geven. De namen van deze lesgevers worden voor het begin van het seizoen op de website gepubliceerd.
 • Tennisles wordt gedefinieerd als het gebruiken van meer dan 6 tennisballen per speelveld. Het staat uiteraard de leden vrij om, wanneer zij een speelveld op de reglementaire wijze gereserveerd hebben, in onderling overleg te oefenen in plaats van een wedstrijd te spelen.
 • Voor de door de club georganiseerde jeugdlessen worden de speelvelden centraal gereserveerd (zie artikel 9).
 • Privé-lessen moeten op de speelvelden 7 en 8 gegeven worden. De lesnemer spreekt af met een door de club toegelaten lesgever en reserveert het speelveld met zijn reserveringskaart en met een kaartje “Tennisles”.

Artikel 12: Sancties

Het bestuur rekent in de allereerste plaats op de sportiviteit van de leden om dit reglement van inwendige orde te respecteren. Op die wijze zullen onnodige discussies vermeden worden. Bij overtreding van dit reglement kan het bestuur beslissen om in geval van herhaling:

 • de reserveringskaart van een lid gedurende een of meerdere weken te blokkeren,
 • een lid gedurende een of meerdere weken te schorsen (toegang tot de club te ontzeggen)
 • aan de algemene vergadering voor te stellen om een lid uit te sluiten.

 

Artikel 13: Toepassing van dit reglement

Alle bestuursleden en de uitbater, waken over de naleving van dit reglement van inwendige orde. De leden zijn gehouden hun richtlijnen, die in het belang van de club gegeven worden, op te volgen. Het bestuur kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan dit reglement van inwendige orde, bij eenvoudige beslissing tijdens de bestuursvergadering.