Inhoudsopgave
Huishoudelijk reglement
Jaarprogramma
Toetredende leden
Toegang tot het clubhuis
Verantwoordelijkheid
Openingstijden clubhuis
Orde en netheid in het clubhuis
Orde en netheid op het clubterrein
Toegang tot de speelvelden
Tenniskledij
Reservering van de speelvelden
Tennislessen
Sancties
Toepassing van dit regelement
Alle Pagina's

Artikel 4:  Verantwoordelijkheid

Het bestuur noch de uitbater kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen op de terreinen van de club. De spelende leden worden via de club aangesloten bij de V.T.V. en zijn aldus verzekerd voor persoonlijke ongevallen tijdens de sportactiviteiten.

Het bestuur noch de uitbater zijn verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Schade aan eigendommen van de club zal door de schuldige moeten vergoed worden.

Leden die op diefstal betrapt worden, zullen ogenblikkelijk uit de club ontslagen worden, zonder dat zij eventueel betaalde lidgelden terug kunnen eisen.