Inhoudsopgave
Huishoudelijk reglement
Jaarprogramma
Toetredende leden
Toegang tot het clubhuis
Verantwoordelijkheid
Openingstijden clubhuis
Orde en netheid in het clubhuis
Orde en netheid op het clubterrein
Toegang tot de speelvelden
Tenniskledij
Reservering van de speelvelden
Tennislessen
Sancties
Toepassing van dit regelement
Alle Pagina's

 

Artikel 13: Toepassing van dit reglement

Alle bestuursleden en de uitbater, waken over de naleving van dit reglement van inwendige orde. De leden zijn gehouden hun richtlijnen, die in het belang van de club gegeven worden, op te volgen. Het bestuur kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan dit reglement van inwendige orde, bij eenvoudige beslissing tijdens de bestuursvergadering.