Inhoudsopgave
Huishoudelijk reglement
Jaarprogramma
Toetredende leden
Toegang tot het clubhuis
Verantwoordelijkheid
Openingstijden clubhuis
Orde en netheid in het clubhuis
Orde en netheid op het clubterrein
Toegang tot de speelvelden
Tenniskledij
Reservering van de speelvelden
Tennislessen
Sancties
Toepassing van dit regelement
Alle Pagina's

Artikel 12:  Sancties

Het bestuur rekent in de allereerste plaats op de sportiviteit van de leden om dit reglement van inwendige orde te respecteren. Op die wijze zullen onnodige discussies vermeden worden.  Bij overtreding van dit reglement kan het bestuur beslissen om in geval van herhaling:

  • de reserveringskaart van een lid gedurende een of meerdere weken te blokkeren,
  • een lid gedurende een of meerdere weken te schorsen (toegang tot de club te ontzeggen)
  • aan de algemene vergadering voor te stellen om een lid uit te sluiten.