Inhoudsopgave
Huishoudelijk reglement
Jaarprogramma
Toetredende leden
Toegang tot het clubhuis
Verantwoordelijkheid
Openingstijden clubhuis
Orde en netheid in het clubhuis
Orde en netheid op het clubterrein
Toegang tot de speelvelden
Tenniskledij
Reservering van de speelvelden
Tennislessen
Sancties
Toepassing van dit regelement
Alle Pagina's

Artikel 11:  Tennislessen

  • Enkel de door de club aangeduide leraars mogen op de speelvelden tennisles geven. De namen van deze lesgevers worden voor het begin van het seizoen op de website gepubliceerd.
  • Tennisles wordt gedefinieerd als het gebruiken van meer dan 6 tennisballen per speelveld. Het staat uiteraard de leden vrij om, wanneer zij een speelveld op de reglementaire wijze gereserveerd hebben, in onderling overleg te oefenen in plaats van een wedstrijd te spelen.
  • Voor de door de club georganiseerde jeugdlessen worden de speelvelden centraal gereserveerd (zie artikel 9).
  • Privé-lessen moeten op de speelvelden 7 en 8 gegeven worden. De lesnemer spreekt af met een door de club toegelaten lesgever en reserveert het speelveld met zijn reserveringskaart en met een kaartje “Tennisles”.