De Tennisschool

Tennisschool Glenn Blockx

In de eerste plaats biedt de tennisschool gediplomeerde lesgevers (Tennis Vlaanderen) die op hun specifieke kwaliteiten worden ingezet.

Er is aandacht voor een uniform lesgebeuren waarbij steeds het pedagogische aspect centraal staat. De lesgevers zijn de eerste overbrengers van waarden als stiptheid en fair play.

Daarnaast wil de tennisschool door middel van een correcte werking en planning optimaal samenwerken met alle partijen (lesnemers, ouders, lesgevers, bestuur, leden, uitbating,..). Een optimale benuttingtennisschool van de mogelijkheden van de club is hierbij prioritair.

De tennisschool werkt met verscheidene lesformules, die iedere gegadigde een lessenpakket op maat kunnen bieden. Om deze reden wordt gestreefd naar een homogene groepsindeling (Volgens het kleuren systeem van Tennis Vlaanderen voor de jeugd) op basis van uw voorkeururen.

Een aantal lesuren staan open voor jeugd én volwassenen. Dit kan voordelen bieden i.v.m. vervoer.

En belangrijk het moet steeds plezant blijven.

Glenn.