De Padelschool

Padelschool Chikita

In de eerste plaats biedt de Padelschool gediplomeerde lesgevers, die op hun specifieke kwaliteiten worden ingezet.

Er is aandacht voor een uniform lesgebeuren waarbij steeds het pedagogische aspect centraal staat. De lesgevers zijn de eerste overbrengers van waarden als stiptheid en fair play.

Daarnaast wil de padelschool door middel van een correcte werking en planning optimaal samenwerken met alle partijen (lesnemers, lesgevers, bestuur, leden, uitbating,..). Een optimale Padelschoolbenutting van de mogelijkheden van de club is hierbij prioritair.

De padelschool werkt met verscheidene lesformules, die iedere gegadigde een lessenpakket op maat kan bieden. Om deze reden wordt gestreefd naar een homogene groepsindeling (padelervaring/niveau) op basis van uw voorkeururen.

Meer informatie kan u terugvinden op volgende link:.https://www.chikita.be/kopie-van-tc-peerdsbos?lang=nl